Spolupráce při prodeji Vaší nemovitosti


Vážený kliente,

    těší nás, že jste navštívil naši internetovou nabídku nemovitostí. Pokud jste tuto prohlídku učinil z důvodu, že se sám rozhodujete o prodeji vlastní nemovitosti nebo někomu s tímto prodeje chcete pomoci a chtěl byste přitom využít služeb naší realitní kanceláře (nejlépe pokud se nemovitost nachází v dosahu naší aktivní působnosti, tj. v okresech Vsetín a Nový Jičín), nabízíme Vám následující řešení. Vyplňte prosím zadávací formulář, který naleznete zde. (fotografii nám můžete zaslat prostřednictvím elektronické pošty) nebo nám tyto informace zašlete elektronickou poštou s uvedením Vámi předpokládané prodejní ceny nemovitosti.

    Po obdržení Vaší kompletní nabídky ( tj. kompletně vyplněného formuláře vč. uvedení kontaktu na Vás) a jejím prostudování Vám neprodleně sdělíme, zda a za jakých podmínek zařadíme Vaši nabídku do naší inzerce a tyto podmínky Vám zašleme k odsouhlasení (pro rychlost a snadnost komunikace uveďte nejlépe Vaší e-mail adresu ). Pokud také Vy budete s podmínkami souhlasit nebo pokud je společně upravíme tak, aby vyhovovaly oběma stranám, zařadíme Vaši nabídku neprodleně do inzerce a budeme o ní informovat zájemce o koupi z naší databáze. Nemovitost zařadíme do naší nabídky vždy, pokud budeme mít jistotu, že jednáme s vlastníkem nemovitosti, příp. jeho zplnomocněným zástupcem (např. realitní kancelář, která má nemovitost v nabídce na základě smlouvy o exkluzivním zastoupení při zprostředkování prodeje) a prostudováním materiálů zjistíme, že nabídková cena k prodeji odpovídá prodejní ceně nemovitosti daného typu v dané lokalitě. Nevyžadujeme tedy striktně tzv. exkluzivní zastoupení, tzn. že můžete prodávat současně nemovitost sami nebo i prostřednictvím jiné kanceláře ovšem s tou podmínkou, že v případě nalezení zájemce o koupi budete mít povinnost o tomto naši kancelář neprodleně informovat. Výše provize naší kanceláře za zprostředkování prodeje odpovídá standardním provizím realitních kanceláří a pohybuje se podle náročnosti a rozsahu případu od 3% do 5%, když provize je vždy dohodnuta předem a následně je vypočtena ze skutečně zrealizované prodejní ceny. Provize je splatná až po podpisu příslušné kupní smlouvy, kdy prodávající obdrží kupní cenu v plné výši, pokud není písemně dohodnuto jinak. Všechny bližší podmínky zprostředkování byste obdržel v návrhu zprostředkovatelské smlouvy, který by byl součástí naší odpovědi na Váš podnět ke spolupráci.

    Pokud je Vaše představa o prodejní ceně nemovitosti neměnná a my se rozhodneme Vaši nabídku akceptovat a uveřejnit, bude námi nabízená cena povýšena o shora uvedenou provizi tak, abyste Vy v případě prodeje zprostředkovaného naší kanceláří, obdržel kupní cenu ve Vámi původně požadované výši.

Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi, ať už si vyberete jakoukoliv námi nabízenou službu.


Tyto stránky vyrobila a jejich provoz zajišťuje firma PCentrum spol. s r.o.